To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   W tarnowskich przychodniach nie będzie porad specjalistycznych? aktualizacja   -   29/12/2010
NFZ eksperymentuje na pacjentach
Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisał kontraktów z wieloma tarnowskimi przychodniami. W Mościckim Centrum Medycznym umów nie ma ponad połowa działających tam poradni specjalistycznych – wśród nich diabetologiczna, reumatologiczna, okulistyczna czy stomatologiczna. Nie inaczej jest w Zespole Przychodni Specjalistycznych (brak kontraktów dla poradni: endokrynologicznej, diabetologicznej, okulistycznej i pulmonologicznej). W Szpitalu Szczeklika natomiast problem dotyczy korzystania z rezonansu magnetycznego. Oznacza to, że po 1 stycznia tysiące pacjentów może zostać odprawionych „z kwitkiem”... Wyjątek stanowić ma w tym względzie Szpital Św. Łukasza, gdzie mają być zakontraktowane wszystkie poradnie specjalistyczne.

Posłuchaj fragmentów wczorajszej (28 grudnia) konferencji prasowej z udziałem dyrektorów poszczególnych placówek medycznych :

Ogloszenie

W związku z zaistniałą sytuacją listy do NFZ ślą zaniepokojone samorządy. Protest wystosował również prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Zwrócił w nim szczególną uwagę na brak logiki i przerywanie ciągłości pomocy medycznej. W sytuacji, gdy szereg przychodni nie ma zakontraktowanych świadczeń specjalistycznych – pacjenci zapisani do lekarza po 1 stycznia, nie zostaną przyjęci, a lekarze mogą mieć problemy z zatrudnieniem. Realna stała się sytuacja w której lekarze pierwszego kontaktu będą wprawdzie udzielać porad, ale nie będą kierowali na badania specjalistyczne. Innym rozwiązaniem które w ostateczności rozważają dyrektorzy placówek jest... odpłatność za specjalistyczne badania. Pacjentów może też czekać zapisywanie się na nowo i np. bieganie po rozproszonych, nowo powstałych niewielkich przychodniach które kontrakty otrzymały (ich wykaz nie jest jeszcze znany).

I tak Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie nie otrzymał na 2011 rok kontraktu na cztery kluczowe poradnie: endokrynologiczną, diabetologiczną, okulistyczną oraz pulmonologiczną z przeciwgruźliczą. Nawet, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął postępowanie dodatkowe dzisiaj lub w najbliższych dniach i kontrakt przyznał, procedury są takie, że pacjenci będą przyjmowani najwcześniej w 7 dni – w przypadku rokowań lub 14 dni w przypadku konkursu, od momentu rozpoczęcia postępowania dodatkowego.
Tymczasem NFZ, mimo, iż pieniądze na kontrakty ma, wciąż nie ogłosił ani dodatkowych rokowań, ani dodatkowego konkursu. Co oznacza dla pacjentów ta sytuacja? –Otóż to, że tylko 3-go stycznia z naszej przychodni z kwitkiem odprawionych zostanie 208 zarejestrowanych, niejednokrotnie czekających od kilku miesięcy, pacjentów. A każdego kolejnego dnia liczba ta będzie rosła w podobnym tempie. Czym wcześniej NFZ ogłosi postępowanie dodatkowe, tym wcześniej się zakończy i będziemy mogli przyjmować pacjentów. Bo nie wyobrażam sobie, byśmy tych kontraktów nie uzyskali – mówi Artur Asztabski, dyrektor ZPS.

W bieżącym roku w poradni endokrynologicznej ZPS, do której trafiają przede wszystkim pacjenci z problemami z tarczycą, udzielono 16 tysięcy porad. Przyjmuje tu pięciu specjalistów. Na 3-go stycznia zarejestrowanych jest ponad 80 pacjentów. Już wiadomo, że nie będą przyjęci.
W poradni diabetologii w 2010 roku udzielono 3 tysiące porad. Przyjmuje tu dwóch specjalistów. W poniedziałek, 3-go stycznia zarejestrowane są 23 osoby. Nie będą przyjęte.
W poradni okulistycznej mijający rok to 15,5 tysiąca porad. Przyjmowało pięciu okulistów. 74 osoby nie będą mogły skorzystać 3-go stycznia z ich porad.
W poradni pulmonologicznej z przeciwgruźliczą (na Mostowej) udzielono w mijającym roku 8 tysięcy porad. Przyjmuje tu 4 lekarzy. Poradnia przeciwgruźlicza jest jedyną w Tarnowie i regionie. 35-ciu pacjentów zarejestrowanych na pierwszy styczniowy poniedziałek nie zostanie przyjętych.
W sumie, gdyby NFZ w ogóle nie przyznał Zespołowi Przychodni Specjalistycznych kontraktu na te cztery poradnie, oznaczałoby to, że mieszkańcy Tarnowa i regionu nie będą mogli skorzystać sponad 42 tysięcy porad w 2011 roku!

Dodatkowo pojawiłby się problem lekarzy specjalistów. –Już teraz jest pytanie, co robić? Z jednej strony mamy sytuację przerwania ciągłości świadczeń dla pacjentów, nawet jeśli pozytywne rozstrzygnięcia pojawią się później. Z drugiej mamy lekarzy, którzy nie mogą przyjmować pacjentów… - mówi dyrektor Asztabski.
Powstaje pytanie, dlaczego ZPS w przypadku tych czterech poradni nie znalazł się na liście rozstrzygnięć? Otóż procedura konkursowa NFZ polega na konstruowaniu listy rankingowej. Najpierw brane są pod uwagę i oceniane obiektywne czynniki, jak m.in.: lekarze, sprzęt, gabinety, certyfikacja ISO… Potem przychodzą negocjacje cen. Jak podkreśla Artur Asztabski za zejście z ceny zaproponowanej przez NFZ przyznawane są dodatkowe punkty i lista rankingowa przybiera ostateczny kształt. –Tam, gdzie to było możliwe zeszliśmy z cen, ale są poradnie, takie jak endokrynologiczna czy okulistyczna, gdzie po prostu poniżej pewnej ceny zejść nie można, bo jest to poniżej jakiejkolwiek opłacalności, a przede wszystkim ze szkodą i kosztem jakości obsługi pacjenta. Podkreślenia wymaga fakt, że przed negocjacjami cenowymi byliśmy w rankingu na 1 miejscu.
Zespół Przychodni Specjalistycznych liczy 28 poradni specjalistycznych. W skali roku udziela ponad 300 tysięcy porad. Poza wymienionymi czterema poradniami w pozostałych nic się nie zmienia. Pacjenci nadal będą przyjmowani. Kontrakt z NFZ na 2011 rok jest na podobnym lub minimalnie niższym poziomie, jak w roku bieżącym.

Z kolei w Mościckim Centrum Medycznym, zagrożonych odmową przyjęcia do specjalisty w tym okresie jest ponad półtora tysiąca pacjentów. Umów z Funduszem nie ma ponad połowa spośród wszystkich, działających poradni m.in. przychodnie diabetologiczna, reumatologiczna, okulistyczna czy stomatologiczna. Tymczasem MCM usytuowany jest obok największego w regionie tarnowskim zakładu pracy – Zakładów Azotowych, gdzie pracuje część pacjentów centrum – i obok osiedla przyfabrycznego, gdzie mieszka większość pacjentów, częstokroć starszych i schorowanych, którzy leczą się tu od zawsze. Kolejny aspekt działalności MCM to medycyna pracy – tu pacjent mógł zrealizować wszystkie niezbędne badania specjalistyczne. Teraz stało się to niemożliwe. Ponadto z Mościckiego Centrum Medycznego korzystają mieszkańcy okolicznych gmin – same poradnie specjalistyczne udzielają ponad 40 tysięcy porad rocznie.
Co ciekawe, w piśmie które otrzymaliśmy, skierowanym przez MCM do NFZ czytamy o zastrzeżeniach dotyczących samej procedury ofertowania w Narodowym Funduszu Zdrowia. Znajdujemy tu zapis o „pełnej niesprawności systemu elektronicznego w trakcie I etapu negocjacji”, błędach, które powodowały pojawianie się wartości cyfrowych mniejszych o rząd wielkości, „co winno skutkować przerwaniem negocjacji”, „przeprowadzaniu ponownych pertraktacji bez stosownego ich umotywowania” a nawet o „unieważnianiu podpisanych już protokołów” (!).

Ponadto, jak dowiadujemy się z pisma prezydenta Tarnowa skierowanego do Barbary Bulanowskiej, dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, kontraktów nie otrzymały także następujące przychodnie:
Miejska Przychodnia Lekarska nr 3 – brak kontraktu w zakresie poradni diabetologicznej oraz neurologicznej;
Miejska Przychodnia Lekarska nr IV – brak kontraktu w zakresie poradni neurologicznej oraz laryngologicznej;
Miejska Przychodnia Lekarska nr VI – brak kontraktu w zakresie poradni reumatologicznej;
Centrum Medyczne KOLMED – brak kontraktu w zakresie poradni diabetologicznej, neurologicznej oraz pulmonologicznej;
NZOZ Audio Plus w Tarnowie – brak kontraktu w zakresie laryngologii i audiologii, pomimo zatrudniania jedynego w naszym mieście lekarza specjalisty audiologa;
Miejskie Centrum Stomatologiczne – odrzucone zostały oferty wszystkich 19 szkolnych poradni stomatologicznych, ograniczono kontrakty do 4 poradni;
Kontraktu nie uzyskał także Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Tarnowie, prowadzony przez Polski Związek Głuchych – jedyna placówka w subregionie tarnowskim świadcząca usługi w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci. Ośrodek obejmował opieką 270 dzieci.

Natomiast w przypadku Szpitala Św. Łukasza, po nowym roku mają być zakontraktowane wszystkie poradnie specjalistyczne działające przy szpitalu – jak stwierdza dyrektor Anna Czech - „na warunkach podobnych jak w roku 2010”.

Komentarz
Póki co, nie wiadomo jak się cała ta skandaliczna afera z eksperymentami przeprowadzanymi przez NFZ na żywych ciałach pacjentów zakończy. Mając jednak na uwadze ogólną zapaść służby zdrowia w Polsce, zapaść systemu jej finansowania, dopłacanie czy wręcz opłacanie niektórych świadczeń nie objętych „koszykiem” oraz wielomiesięczne kolejki do specjalistów, trudno nie uciec od konkluzji, że być może leczeni bylibyśmy taniej, lepiej i szybciej, gdyby świadczenia zdrowotne były prywatną usługą, świadczoną na koszt chorego, niechby i z jego ubezpieczenia, opłaconego z pieniędzy, które zostają u podatnika w kieszeni, zamiast wędrować w formie podatków poprzez długi wianuszek marnotrawiących te środki pośredników, urzędników, z Narodowym Funduszem Zdrowia na czele. Wolny rynek pokazuje bowiem, że usługa świadczona przez pośrednika jest droższa. Zwłaszcza gdy pośrednik ten jest „obowiązkowy”. I zwłaszcza, gdy jest nim „państwo”.

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 17)Dodaj komentarz
(29-12-2010) MCM samobój :
Panie Dyrektorze z MCM , niech Pan sam doniesie na siebie do NFZ, że korzysta Pan z poradni NFZ do realizacji medycyny pracy... to niezgodne z prawem i karalne... Medycyna Pracy w 100% finansowana jest z pieniędzy pracodawcy !!!! I przy okazji : system jest od lat chory , a zwłaszcza PUBLICZNY.... Szczęśliwego Nowego Zdrowego Roku....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-12-2010) MCM :
Bzdura. I tyle w temacie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-12-2010) keris :
To jakaś paranoja...niedługo to do specjalisty będziemy jeździć do Krakowa...gdzie są teraz nasi wspaniali Posłowie...którym tylko przypomnę iż w 2011 roku są nowe wybory - pasuję coś w końcu zrobić dla regionu...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-12-2010) skorpion :
Ludzie przygłądnijcie się teraz do czego doprowadziłi rządzący cwaniaczkowe przez 20lat.Gdzie my jesteśmy ? Bangladesz ? Za tzw. komuny można było się leczyć, teraz w rozkradzionym i zrujnowanym państwie nawet do lekarza nie można się dostać.Ludzie nie dostaną się do lekarzy i co dalej panowie odpowiedzialni za obecny stan rzeczy,tak lekko traktujecie ludzkie sprawy? Głosujcie nadal na kolesi i cwaniaków.Powodzenia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-12-2010) ciekawe :
czyzby centermed zgarnal wszystko?? ciekawe?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-12-2010) MIRA :
Ludzie zastanówcie się gdzie będziemy się leczyć????Z dniem 3.01.2011 w MCM nie ma Neurologa,chirurga.okulisty.la ryngologa,stomatologa,diabetol oga,reumatologa

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-12-2010) ROZGORYCZONY :
Masz rację gdzie się leczyć chyba w Krakowie ale to nie takie proste ,nikt tam z otwarymi rękami na nas nie czeka .Raz nie może piorun strzelić w MFZ

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-12-2010) Corleone :
W Tuchowie! Zgarnął wszystko.. Dla Krakusów Tarnów i Tuchów to to samo, obydwa miasta na T.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-12-2010) Do Ciekawe :
Sprawdzić można na stronach małopolskiego NFZ... Centermed stracił 4 poradnie : okulistykę, endokrynologię,med.sportową,re umatologię - nie są \"miastowi\" to sie Prezydent i jego doradczyni o nich nie upominają ,,,,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-12-2010) Centrum zdrowia :
Prawdziwe CENTRUM ZDROWIA zrodziło się w TUCHOWIE zgarniając ogromny kontrakt ! Ciekawe , może dlatego że Prezes Jagiełło miał ARMATY Z MECHANICZNYCH :-) ... A może wpływ klasztoru Redemptorystów ? RADIO MARYJA = Cuda !!! Cała małopolska leczy się od 1 stycznia w Tuchowie....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-12-2010) do Centrum Zdrowia :
Dobre!!! Byłoby fajnie, gdyby Tuchów był bliżej. Ale ciekawe, czym kierował się NFZ kierując do Centrum Zdrowia w Tuchowie tyle kontraktów z Tarnowa. Czy Tuchów taki swietny, czy Tarnów taki beznadziejny????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-12-2010) gadają po mieście :
Panowie dziennikarze śledczy portalu, macie temat w sam raz na dużą a nawet wielką sprawę. Jak na widelcu pokazane macie dziwnąsprawę Tuchowa. Biegaliście wokół jednego radnego, a ta sprawa to dopiero hit! Bo czy nie jest dziwne, że prywatny szpital w Tuchowie zgarnął tyle kontraktów kosztem większości przychodni w Tarnowie, które pewnie padną? A nie dziwi was że dużym udziałowcem tego szpitala jest prezes Mechanicznych? A nie dziwi was że prezes udziałowiec jest w rodzinie ministra z Tarnowa? A nie dziwi was że akurat w małopolsce dzieją sie takie cuda i to pod waszym bokiem? Zainteresujcie się tym choć pewnie szbko zostaniecie uciszeni, bo minister ma długie rece. Ale 3literowe służby powinny sie tym zająć.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-12-2010) ciekawe :
Gdzie będziemy się leczyć ?????Wychodzi na to że w Tuchowie .Radni ani pan prezydent o tym nie wiedzą,czy nie chcą widzieć.Za 4 lat koniecznie trzeba iść na wybory co by rządzili następne 4 lata!!!!A może nam zafundują leczenie w WARSZAWIE .Takie przychodnie w mieście będą świecić pustkami.Doznałam szoku będąc w Mościckim Centrum Medycznym wywieszki informują \"BRAK UMOWY NA poradnię neurologiczną,diabetologiczną, laryngologiczną itd.Personel uprzejmie z łzami w oczach informuje o brakach umowy .Taka przychodnia od lat obsługiwała tysiące ludzi,czy aby Pan prezydent z niej nie korzystał??????czyżby wyprowadził się z Mościc!!!!Zresztą pan prezydent ma za co się leczyć w prywatnych gabinetach.Panowie dziennikarze brać się do roboty i nagłośnić braki specjalistów w MCM to się nadaje do TVN .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-12-2010) MCM :
MCM otwiera jednak od 1 stycznia w ograniczonym zakresie poradnie, dla których nie ma kontraktów, biorąc na siebie ich finansowanie. Może w styczniu uda sie dogadać z NFZ.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-12-2010) pogodzony :
Ja myślę, że minister zdrowia to szybko załatwi, przecież ma plan B a jak trzeba będzie to i C się znajdzie. Pomogą jej w tym ochoczo młodzi, wykształceni z dużych miast!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-12-2010) SMAFIOO :
Do czasu dogadania się pozostałych poradni z NFZ, proponuję Panią minister od naszej zdrowotności wysłać na odludzie i karmić w ograniczonym zakresie, tzn. wyłącznie wodą i sucharkami, których finansowanie - w bardzo ograniczonym zakresie - mogę wziąć na siebie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-01-2011) pacjęt :
Winni są sami lekarze którzy zatrudniają się w kilku przychodniach które ze sobą później konkurują cenowo wobec NFZ. Wystarcz sprawdzić jacy specjaliści są w tych przychodniach nazwiska się powtarzają. A inna kwestia dlaczego za mnie decyduje NFZ do jakiego lekarza mam chodzić, za moje pieniądze które są wpłacane do NFZ przecież pieniądze miały iść za pacjętem to była podstawa reformy zdrowotnej. Życzę wszystkim dużo zdrowia

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl