To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Po sesji Rady Miasta Tarnowa (film)    -   05/10/2010
Raport o spółkach
Zgodnie z obietnicą, powracamy do jednego z tematów ostatniej sesji Rady Miasta Tarnowa. Tym razem prezentujemy skrócony raport o spółkach miejskich – znajdą w nim państwo podstawowe dane, wyniki finansowe, średnie zatrudnienie i wynagrodzenie za rok 2009 i I półrocze b.r. Zdajemy sobie sprawę, że z danych tych nie sposób uzyskać pełnej informacji, jednak przybliżają one kondycje spółek. Prezentujemy również nagranie filmowe z fragmentu sesji...

Ogloszenie

Samo nagranie zamieszczamy nie tyle z rzeczywistej potrzeby, ale bardziej „dla zasady”, ze względu na fakt, iż – przypomnijmy – utrwalenie sesji, która wyjątkowo nie była transmitowana przez tarnowską telewizję kablową, za pomocą kamery video - chciały nam uniemożliwić służby magistratu. Ostatecznie „symbolicznie” zarejestrowaliśmy jedynie część sesji. Na 24-minutowym nagraniu, znacznie krótszym niż cała dyskusja poświęcona spółkom miejskim, zobaczyć można przede wszystkim jakiego rodzaju pytania mieli radni; tu akurat przeważająca część pytań dotyczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. M.in. radny Jacek Łabno pytał, dlaczego mimo wielokrotnych prób nie udało się zorganizować debaty na temat MPK, przywoływał też nasze publikacje na temat tego przedsiębiorstwa. -To jest jakaś fobia, by niektórych informacji nie udostępniać. Ta fobia występuję tylko w tej spółce. (…) W socjaliźmie każdy obiekt miał tabliczkę „zakaz fotografowania”. I tak chyba będzie z niektórymi spółkami w tym mieście. Te fobie tylko utwierdzają nas, że coś niedobrego się w MPK dzieje - mówił radny. Radni PiS chcieli zapoznać się np. z zagadnieniem, jak kształtowały się aktywa spółki w pierwszym półroczu 2010 roku; nie tylko oni mieli dotyczące MPK pytania.
Szereg pytań dotyczył też Tarnowskich Wodociągów i MPEC.
Do tematu sesji – i samego MPK będziemy jeszcze wracali. Postaramy się również zarejestrować przynajmniej fragmenty kolejnej sesji – o ile nie uczyni tego Tarnowska Telewizja Kablowa – i o ile w ogóle zostaniemy z kamerą wpuszczeni do Sali Lustrzanej...

Zobacz film z sesji:

Pobierz wtyczkę Flash PlayerA oto i podstawowe dane o spółkach miejskich:

Miejski Zarząd Budynków
Stan na 31 grudnia 2009
MZB dysponowało 320 obiektami, w tym 291 mieszkalnymi lub mieszkalno-użytkowymi; z tego 151 obiektów stanowiło własność Gminy Miasta Tarnowa, 151 wspólnot mieszkaniowych, 10 osób fizycznych, 8 osób fizycznych i GMT. Największy przychód jest z tytułu czynszów z lokali mieszkalnych.
Zatrudnienie: 53 etaty, średnia pensja 3.335 zł (bez wynagrodzenia zarządu).
Zysk: 558,8 tys. zł.
Stan za I półrocze 2010
Zysk netto 1.327.000 zł, niższy o 14,5% w stosunku do I półrocza 2009.

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Stan na 31 grudnia 2009
Spółka dysponowała siedmioma własnymi budynkami – 506 mieszkań, 4 lokale użytkowe i 154 podziemne miejsca postojowe. Z liczby tej 104 mieszkania i 52 podziemne miejsca postojowe oddano do użytku w sierpniu 2009. Zatrudnienie: 10 etatów, tym 4 etaty nierobotnicze. Średnie wynagrodzenie brutto: 2.166 zł.
Zysk: 406,4 tys. zł.
Stan za I półrocze 2010
Zysk 242,9 tys. zł (wzrost o 0,7%). O 18,9% w stosunku do półrocza roku 2009 wzrosły przychody z tytułu czynszów, z uwagi na zwiększenie zasobu mieszkaniowego (budynek obejmujący 104 mieszkania i 52 miejsca postojowe w garażu podziemnym). Wzrosły o 21,5% koszty. 383 tys. zł pochłonęły odsetki od kredytu, natomiast nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 2,5 mln zł w związku z kontynuacją dwóch kolejnych budynków mieszkalnych przy ul. Abp Jerzego Ablewicza liczących łącznie 124 mieszkania i 42 miejsca postojowe w garażach podziemnych – oddanie do użytku planowane jest na II kwartał 2011. Źródło finansowania tej inwestycji – dokapitalizowanie przez Gminę Miasta Tarnowa sumą 2,6 mln zł, partycypacja przyszłych najemców i kredyt bankowy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stan na 31 grudnia 2009
W roku 2009 spółka zakupiła samochody przeznaczone do prowadzenia działalności podstawowej za sumę 297,4 tys. zł. W roku tym zarząd opracował strategię rozwoju przedsiębiorstwa do roku 2012 – zakładającą całkowitą zmianę systemu gospodarki odpadami od momentu ich odbioru, przez segregację, odzysk i sprzedaż surowców wtórnych aż do chwili składowania lub przekazanie uprawnionym jednostkom pozostałości po odzysku. Realizacja tego celu związana jest z budową Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych, która ma powstać na terenie obecnej ręcznej sortowni odpadów przy ul. Cmentarnej.
Zatrudnienie: 87 etatów, w tym 19 na stanowiskach nierobotniczych. Średnie wynagrodzenie brutto: 2.432 zł.
Zysk: 362,4 tys. zł.
Stan za I półrocze 2010
Zysk netto 464 tys. zł, wyższy o 13,2% w stosunku do I półrocza 2009. Spółka uzyskała wyższe od planowanych przychody z tytułu zimowego utrzymania dróg, z uwagi na srogą zimę, co stanowiło 70 procent wygenerowanego zysku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Stan na 31 grudnia 2009
W IV kwartale minionego roku spółka poszerzyła swoją działalność o sprzedaż paliw. Na zlecenie ZKM obsługiwanych było 21 linii – wykonano 4.265 tys. kilometrów, o 312 tys. mniej niż rok wcześniej, z uwagi na zmniejszenie liczby obsługiwanych linii. Przychody z tytułu przewozów sięgnęły poziomu 94 procent przychodów ze sprzedaży usług. Na działalność inwestycyjną przeznaczono ponad 2 mln zł, z czego 70,1 procenta na odnowę taboru – zakupiono dwa fabrycznie nowe autobusy Solbus.
Zatrudnienie – 261 etatów (mniej o 12 etatów); stanowiska nierobotnicze: 36 etatów; średnie wynagrodzenie brutto: 2.502 zł.
Zysk: 15,4 tys. zł - był to pierwszy w historii, osiągnięty od od 1994 roku.
Stan za I półrocze 2010
Zysk 23 tys. zł (w I półroczu 2009 było to 165 tys. zł). Przychody ze sprzedaży usług przewozowych były wyższe o 3,1%. Zysk ze sprzedaży paliw – 150 tys. złotych. Jak czytamy, osiągnięcie zysku netto na całej działalności gospodarczej jest rezultatem dodatniego wyniku finansowego osiągniętego przez spółkę na pozostałej działalności operacyjnej, wynoszącego 517 tys. zł. Z tak skonstruowanej informacji radni nie mogli się dowiedzieć, czy np. znaczna część tego zysku nie jest po prostu pozbywaniem się przez spółkę majątku. Do tego tematu jeszcze wrócimy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Stan na 31 grudnia 2009
56,1 procent udziałów w MPEC posiada Gmina Miasta Tarnowa (prawie 25,7 mln zł) – reszta to udziały NFOŚiGW w Warszawie – 39,3 % oraz WFOŚiGW w Krakowie – 4,6 %. Spółka eksploatowała 22 źródła ciepła, z czego 92,4% przeznaczono na ogrzewanie budynków. Łączna długość sieci ciepłowniczych: 95.877 mb. W minionym roku ponad 8,5 mln zł wydano na działalność inwestycyjną – głównie na przyłączenie nowych odbiorców oraz modernizację sieci. Zakupiono również system ciepłowniczy w Żabnie.
Zatrudnienie: 188 etatów, w tym stanowiska nieprodukcyjne 20,2%. Średnie wynagrodzenie brutto: 4.424 zł.
Zysk: 4.278,5 tys. zł – w większości przeznaczony na umorzenie akcji NFOŚiGW.
Stan za I półrocze 2010
Wzrost zysku netto w porównaniu z I półroczem 2009 o 15,4% - 3.838 tys. zł.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Stan na 31 grudnia 2009
Kapitał zakładowy: 167.688.000 zł. Udziały: Gmina Miasta Tarnowa – 79.692.000 zł – 47,5%; Gmina Tarnów – 24%, Gmina Skrzyszów – 15,9%, Zakłady Azotowe – 12,6%. Długość sieci wodociągowej 1.023 km, kanalizacyjnej – 624 km. Spółka realizowała działania inwestycyjne, m.in. zakończono modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze. Powstało także nowe, Biuro Obsługi Klienta – a raczej: nowy budynek. Łącznie na inwestycje wydatkowano ponad 53 mln zł.
Zatrudnienie: 258 etatów, w tym stanowiska nierobotnicze 83 etaty. Wynagrodzenie: 3.627 zł.
Spółka osiągnęła wzrost przychodów o 10,5%. Zysk 3 mln 655 tys. zł – przeznaczono na podwyższenie kapitału zapasowego.
Stan za I półrocze 2010
Zysk netto niższy o 15% (półrocze do półrocza) – 1.556.700 zł. Spadek wyników ze sprzedaży w związku z ograniczoną sprzedażą usług i wzrostem kosztów z uwagi na powódź – zysk osiągnięto na pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
Stan na 31 grudnia 2009
Przychody z tytułu sprzedaży działek – ponad 2,3 mln zł, dzierżawy powierzchni przemysłowych w kompleksie inwestycyjnym „Mechaniczne” - prawie 1,76 mln zł. Przychody ogółem – blisko 4,5 mln zł – wzrost o 15,9 %.
Zatrudnienie: 3 etaty; średnie wynagrodzenie: 3.809 zł.
Zysk: 678,6 tys. zł.
Stan za I półrocze 2010
Zysk 210,8 tys. zł – co stanowiło zaledwie 21,5 % zysku uzyskanego za I półrocze w roku 2009 (mniejsze przychody). Główne przychody – wynajem obiektów na terenie Zakładów Mechanicznych i prowizja z tytułu zarządzania Specjalną Strefą Ekonomiczną – 605,5 tys. zł (53,8% przychodów). Przychody ze sprzedaży działek – prawie 1,3 mln zł (niższe o 45,2%).

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Tue, December 5, 2023 15:01:10
IP     : 3.238.180.174
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www1.atlas.intarnet.pl
Script Name : /index_full.html