Dąbrowa Tarnowska - Oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
[Archiwum 2003-2011]


Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska

Pożegnanie mecenasa Marcelego Wajsbarda   -   31/8/2005


W Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 30 sierpnia br. odbył się pogrzeb zasłużonego mieszkańca tego miasta, znanego adwokata – Marcelego Wajsbarda. Trumna z jego ciałem spoczęła na dąbrowskim cmentarzu żydowskim obok grobu rodziców.
W ostatniej drodze na ten cmentarz za trumną podążały setki mieszkańców Dąbrowy, krewni, znajomi, przedstawiciele Sądu, Prokuratury, Izby Adwokackiej, władz miasta, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i wielu innych środowisk.
W imieniu Dąbrowian słowa pożegnania wygłosił lek. med. Mieczysław Siudziński.


Marceli Wajsbard urodził się w Dąbrowie 16.06.1919 roku. Ród Wajsbardów wywodzi się z Halicza w byłym województwie Stanisławowskim(obecnie Ukraina.
Ojciec jego Jakub ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie jako adwokat osiadł w Dąbrowie. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Dąbrowie. Maturę zdał w 1937 roku i podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na początku 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej w Jarosławiu, skąd udało mu się uciec do Lwowie. We Lwowie odnalazł swoich rodziców. Rozpoczął działalność w Konspiracji za którą został w 1940 roku aresztowany i skazany na 20 lat więzienia i zesłany za Ural do łagru. Pracował jako drwal w tajdze. Był też w obozach w Kazachstanie. W 1941 roku chciał się zgłosić do organizowanej armii przez gen. Władysława Andersa, ale NKWD mu to uniemożliwiło.
Po zakończeniu II wojny światowej został w 1946 roku zwolniony z obozu i wrócił do rodzinnej Dąbrowy. Tu też wkrótce wrócili jego rodzice z tułaczki wojennej. Następnie podjął przerwane studia na UJ na Wydziale Prawa. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę aplikanta adwokackiego w Dąbrowie. W tym zawodzie pracował do końca życia. Pomagał bardzo ludziom, słynął z uczciwości i wrażliwości. Udzielał się społecznie i był przykładem wzorowego wykonywania swoich obowiązków.
Z licznej jego rodziny hitlerowcy wymordowali aż 15 osób. Kilku krewnych przeżyło wojnę i odnalazło się w Wiedniu. Podczas obchodów 300-lecia Dąbrowy Tarnowskiej w 1993 roku Marceli Wajsbard był zastępcą przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów.
Był dużą częścią historii tego miasta, działał społecznie na wielu odcinkach m.in. pomagał zakładać Spółdzielnie Zdrowia na terenie powiatu dąbrowskiego, uczestniczył w rozbudowie spółdzielczości rolniczej.

Żonie Emilii oraz córkom Fryderyce i Sylwii składamy wyrazy współczucia.


Dane biograficzne pochodzą z Nowego Powiśla Dąbrowskiego Nr 1/94, 2/97 i 1/98 - autor J. Rzeszuto.

Dąbrowa Tarnowska - Oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34, TEL (14) 642-27-75, 655-40-(00-03), FAX (14) 642-27-47, umdt@dabrowatar.pl, burmistrz@dabrowatar.pl